Privacy policy 


1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van dekoekerij.be is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.


2) Toestemming 

Door de informatie en de diensten op dekoekerij.be te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.


3) Vragen en communicatie

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van de koekerij en specifiek dekoekerij.be, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is dekoekerijantwerpen@gmail.com.

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.


4) Monitoren gedrag bezoeker

dekoekerij.be maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte startpagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.


5) Gebruik van cookies

dekoekerij.be plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.


6) Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.


7) Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door dekoekerij.be te beïnvloeden.ALGEMENE VOORWAARDEN


Welkom bij dekoekerij.be.

Deze is eigendom en wordt beheerd door De Koekerij

Gelieve de algemene voorwaarden door te nemen, aangezien deze een bindende overeenkomst is tussen u en De Koekerij.


Volgende begrippen zijn hier van toepassing:

A – De verkoper als ‘De koekerij'

B – De koper als ‘degene die de aankoop verricht, uzelf’


Algemeen

De online webshop van De Koekerij biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webshop online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website, namelijk de Koper. Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop van De Koekerij moet de Koper deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Koper worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door De Koekerij aanvaard zijn.


Webshop

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Koper te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit  duidelijk en apart vermeld.

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten en wijzigingen. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten en wijzigingen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de producten zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Aanbod

Ondanks het feit dat de online webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden De Koekerij niet. De Verkoper is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Koekerij is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Koper specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Koper om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst namelijke via mail.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten alle tijden worden aangepast of ingetrokken door De Koekerij. De Koekerij kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld op de website en/of op andere zoals op Facebook, Instagram.


Overeenkomst

De overeenkomst tussen Koper en Verkoper is officieel wanneer de bestelling en betaling gebeurd is op de webshop van De Koekerij. Bij de stap ‘betaling’ dien je de algemene voorwaarden te accepteren. De Verkoper krijgt een melding van de bestelling, alsook de Koper.

Producten besteld via de webshop van De Koekerij worden geleverd in afhaalpunten in Anwerpen die tijdens het online bestelproces werd doorgegeven, tenzij de Koper een wijziging heeft doorgegeven aan De Koekerij en bevestigd heeft.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een product of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Koper onverwijld worden gemeld aan De Koekerij.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Koper vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Koper bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Koper de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de  De Koekerij was geboden.


Bestelling

Door het plaatsen van een bestelling per e-mail of via internet komt de overeenkomst tot stand. De Koekerij behoudt zich het recht voor om een bestelling zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals bv. het vragen van een vooruitbetaling.

Betaling

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • Bancontact/Mistercash
  • Paypal
  • Mastercard
  • Visa
  • American Express
  • Contant/Payconiq (enkel met toestemming van Verkoper)

De Koekerij is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Koper met betrekking tot bestellingen waarbij de Koper betrokken is.

Betaling van door de Koper bij De Koekerij bestelde producten geschiedt door middel van betaling via de webshop of cash aan de Verkoper/bezorger van het bestelde product. Indien dit op factuur moet, zal De Koekerij u een factuur bezorgen na levering.Verantwoordelijkheid

Producten van De Koekerij kunnen gluten, melk, eieren, noten, pinda’s, soja, of andere allergenen bevatten of hiermee in aanraking zijn geweest. Hoewel alle voorzorgsmaatregelen zullen worden getroffen in het geval van bekende allergieën, blijft het de verantwoordelijkheid van de koper . De Koekerij is niet verantwoordelijk voor mogelijke allergische reacties. U vindt bij elk product op de website bij de beschrijving welke allergenen erin zitten aangezien dit van product tot product kan verschillen.Aansprakelijkheid

De Koekerij is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van De Koekerij en/of medewerkers is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van De Koekerij komen. De Koekerij draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt De Koekerij eveneens geen verantwoordelijkheid. De Koekerij is niet aansprakelijk voor misverstaan, miscommunicatie, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en De Koekerij. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt te allen tijde door De Koekerij.


Persoonsgegevens

De Koekerij zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. De internetsite bevat een uitgebreid Privacybeleid.

De Koekerij neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.


Rechten

Alle contacten en transacties met De Koekerij geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van De Koekerij. Niets uit uitgaven of publicaties van De Koekerij mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Koekerij
De Koekerij behoudt het recht om foto’s van het product te gebruiken voor promotionele doeleinden zonder vergoeding.

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen De Koekerij en haar klanten is het Belgisch recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België.


contactgegevens:

De Koekerij

Haantjeslei 29

2018 Antwerpen
www.dekoekerij.be
dekoekerijantwerpen@gmail.com


BTW: BE0767553476
IBAN: BE49 9734 0870 3571